#Vịnh Hạ Long

Hơn 64 tỷ đồng phát triển rừng đặc dụng trên vịnh Hạ Long
15:41 19/09/2020

UBND tỉnh Quảng Ninh đã có Quyết định thành lập Khu rừng đặc dụng bảo vệ cảnh quan Vịnh Hạ Long. Đây được coi là hướng đi chiến lược và cách tiếp cận mới của tỉnh trong việc xây dựng, bảo tồn phát triển cảnh quan Vịnh Hạ Long theo hướng bền vững.