#VientinBank Lào

VietinBank Lào ủng hộ Lào phòng, chống Covid-19
17:51 19/10/2020

Chiều 19-10, tại Thủ đô Vientiane, tiếp tục đồng hành, chia sẻ những khó khăn và hỗ trợ Lào trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam tại Lào (VietinBank Lào) ủng hộ Lào số tiền 300 triệu kíp Lào (hơn 30.000 USD).