#Vị Xuyên

Thủy điện Sông Lô 2 chưa giải quyết dứt điểm đền bù cho người dân
07:30 21/01/2021

Từ đầu tháng 1 đến nay, một số hộ dân ở xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên (Hà Giang) đã dựng lán ven Quốc lộ 2 và căng băng rôn với nội dung yêu cầu Thủy điện Sông Lô 2 giải quyết dứt điểm những thiệt hại về nhà cửa, đất đai, hoa màu xảy ra khi thủy điện này tiến hành tích nước lòng hồ để phát điện từ năm 2018.