#Văn Quyết

Văn Quyết giành cả hai danh hiệu lớn trong năm
15:56 23/01/2021

Chiều 23-1, Tạp chí Thể thao Việt Nam, đơn vị tổ chức Cuộc bầu chọn vận động viên (VĐV) , huấn luyện viên (HLV) tiêu biểu; VĐV thể thao người khuyết tật, HLV thể thao người khuyết tật xuất sắc toàn quốc 2020 đã công bố kết quả lần thứ 42.