#VSD

Chuyển quyền và cấp mới nhiều mã giao dịch
15:23 04/09/2020

Ngày 4-9, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cho biết, trong tuần, VSD đã cấp nhiều mã giao dịch và chuyển quyền sở hữu 1,7 triệu cổ phiếu MWG cho các nhà đầu tư.

Bảo đảm an toàn dòng vốn
15:40 18/07/2020

Qua gần 15 năm hoạt động, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã và đang bảo đảm cho các dòng tiền và tài sản trên thị trường chứng khoán luôn an toàn, chu chuyển nhịp nhàng, thông suốt, hiệu quả và bảo mật, góp phần vào sự lớn mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam.