#Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu

Cảnh cáo Phó Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu
18:29 21/07/2020

Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Bạc Liêu vừa quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Dương Chí Bình, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu bằng hình thức cảnh cáo.

Đề nghị kỷ luật nhiều cá nhân, tập thể vi phạm ở Bạc Liêu
16:30 14/07/2020

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bạc Liêu đã đề nghị Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu xem xét thi hành kỷ luật nhiều cá nhân, tập thể có nhiều vi phạm Điều lệ, nguyên tắc, quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm.