#UBCKNN

Nhiều vi phạm, CTCP Gia Lai CTC bị phạt 170 triệu đồng
19:15 18/11/2020

Ngày 18-11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo, đã xử phạt hành chính CTCP Gia Lai CTC, tổng số tiền 170 triệu đồng, do các vi phạm: Không công bố thông tin theo quy định pháp luật; Vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về triệu tập, tổ chức họp và thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông...

Phạt hai doanh nghiệp vi phạm công bố, báo cáo thông tin
08:53 31/10/2020

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, vừa xử phạt hành chính Công ty cổ phần Đầu tư cao su Quảng Nam và Công ty Cổ phần Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung, tổng số tiền 115 triệu đồng do các vi phạm: Công bố thông tin sai lệch; Báo cáo không đúng thời hạn...

Phạt hai nhà đầu tư cá nhân hơn 70 triệu đồng
14:56 30/09/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cho biết, vừa xử phạt hành chính hai nhà đầu tư cá nhân với tổng số tiền phạt hơn 70 triệu đồng với các vi phạm: không báo cáo về việc dự kiến giao dịch; báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết…