#Từ của năm 2020

"Pandemic” (Đại dịch) là từ khóa của năm 2020
10:42 01/12/2020

Từ điển trực tuyến Dictionary.com và công ty Mỹ chuyên xuất bản sách tham khảo, đặc biệt nổi tiếng với các bộ từ điển, Merriam-Webster ngày 30-11 đã lựa chọn “Pandemic” (Đại dịch) là từ được tra cứu nhiều nhất trong năm 2020.