#Triển vọng kinh tế Hà Nội năm 2021

Triển vọng kinh tế Hà Nội năm 2021
14:25 23/02/2021

Năm 2020 là một năm thành công của Hà Nội và năm 2021 được kỳ vọng Hà Nội tiếp tục đạt kỳ tích trong phát triển kinh tế-xã hội dựa trên nền tảng Hà Nội đã và đang kiểm soát tốt đại dịch Covid-19; đà tăng trưởng kinh tế trên địa bàn năm 2020 và sự chủ động, tích cực khai thác những động lực tăng trưởng mới chưa từng có, được cộng hưởng và lan tỏa từ bản thân quy mô, vị thế, tầm vóc và cơ hội phát triển của Thủ đô, cũng như chung của cả nước năm 2021.