#Trần Hậu Yên Thế

Biết thêm “Nghê Việt tinh tuyển”
06:20 16/11/2020

Ngày 15-11, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã tổ chức ra mắt cuốn sách “Nghê Việt tinh tuyển” do TS Trần Hậu Yên Thế (Đại học Mỹ thuật) chủ biên. Công chúng còn được tham gia nhiều trải nghiệm với hình tượng Nghê và chiêm ngưỡng những tác phẩm ứng dụng hình tượng Nghê trong đời sống đương đại.