#Tổng cục Du lịch Thái Lan

Thái Lan kích thích mua sắm nội địa
19:12 11/07/2020

Ngày 11-7, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) phát động chương trình kích thích mua sắm kéo dài hai tháng nhằm hỗ trợ ít nhất 10.000 doanh nghiệp liên quan ngành du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.