#Titan

Bốn hành tinh hứa hẹn có sự sống trong hệ mặt trời
15:14 20/09/2020

Như chúng ta đã biết, sinh quyển của Trái đất chứa tất cả các thành phần cần thiết cho sự sống. Nói rộng ra, đó là nước lỏng, nguồn năng lượng, và một kho các nguyên tố và phân tử sinh học hữu ích.