#Tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Cộng đồng người gốc Việt Nam tại Campuchia tin tưởng Đảng tiếp tục đưa đất nước tiến lên mạnh mẽ
22:49 28/01/2021

Cộng đồng người gốc Việt Nam tại Vương quốc Campuchia luôn hướng về Tổ quốc. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đang diễn ra tại Hà Nội là sự kiện được bà con quan tâm theo dõi, với niềm tin Đảng sẽ tiếp tục đưa đất nước và dân tộc Việt Nam tiến lên, giành được nhiều thắng lợi mới trên mọi lĩnh vực.

Bộ Chính trị làm việc về chuẩn bị đại hội các đảng bộ trực thuộc TƯ
19:30 19/09/2020

Thực hiện Kết luận số 79-KL/TW, ngày 16-6-2020 của Bộ Chính trị, trong tuần đầu, đợt 3, từ ngày 14-9 đến ngày 19-9, Bộ Chính trị đã làm việc tập thể và tiếp tục làm việc theo nhóm với 20 đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị.

01:33 04/09/2020

Ngày 3-9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác tổ chức xây dựng Ðảng tháng 8 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9; quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Ðại hội XIII của Ðảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới".