#Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Vinh danh 283 Thương hiệu quốc gia Việt Nam
22:22 25/11/2020

Tối 25-11, 283 thương hiệu của 124 doanh nghiệp đã được vinh danh tại Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia 2020 được tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội.