#Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Khởi nghĩa Nam Kỳ - Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam
14:28 22/11/2020

Sáng 22-11, tại TP Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên Giáo T.Ư, Thành ủy TP Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Khởi nghĩa Nam Kỳ - Ý chí quật cường và khát vọng giành độc lập của dân tộc Việt Nam” nhân kỷ niệm 80 năm Ngày khởi nghĩa Nam Kỳ (23-11-1940-23-11-2020).