#Rừng tàn thì làng mạt

Bài 4 và kết: Từ “lâm tặc” trở thành điển hình trồng rừng
07:10 16/02/2021

Từng buôn gỗ vãn cả vùng lòng hồ thủy điện Hòa Bình, ngược dòng sông Đà lên Tây Bắc đóng bè gỗ lớn nhỏ chuyển về xuôi; ông Tuy bỗng quay sang… phủ xanh đất trống, đồi trọc - ngay từ khi phong trào trồng rừng còn đương trong giai đoạn manh nha. Ông Tuy trồng rừng, dựa vào rừng để phát triển kinh tế hộ gia đình, tiến tới nhờ rừng mà phát triển du lịch địa phương. Rồi chính ông cũng không ngờ mô hình tưởng như bé mọn của mình lại trở thành một điển hình, được Chủ tịch nước, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đến thăm hỏi, động viên.

Bài 3: Hơn ba mươi năm giữ “tường chắn sóng” cho làng
13:24 15/02/2021

Ngày còn thơ bé, ông Đáp đã mải mê với bạt ngàn gốc chá cổ thụ. Chiến tranh, rú bị tàn phá. Rồi đời sống thời hậu chiến không ít khó khăn, rú lại nhẫn nhịn để con người xâm lấn thêm một lần nữa. Trước cảnh đó, ông cùng vợ ra dựng lều sống giữa rừng cây lộng gió xanh um. Hơn ba mươi năm vừa “ra nớ khai hoang mần kinh tế”, ông Đáp vừa tự giao cho mình trách nhiệm giữ rừng. Nhờ vậy, rú Chá đã hồi sinh.