#Quốc khánh Lào lần thứ 45

Chúc mừng Quốc khánh Lào lần thứ 45
16:01 26/11/2020

Ngày 26-11, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXNCN Việt Nam tại CHDCND Lào Nguyễn Bá Hùng dẫn đầu Đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và các cơ quan Việt Nam bên cạnh Đại sứ quán đến trụ sở Bộ Ngoại giao Lào và trụ sở Ban Đối ngoại Đảng NDCM Lào ở Thủ đô Vientiane, chúc mừng 45 năm Quốc khánh CHDCND Lào (2-12-1975 - 2-12-2020).