#Phát hành thành công

Phát hành thành công 10,6 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp
12:00 16/12/2020

Sở GDCK Hà Nội (HNX) vừa công bố, trong tháng 11, có 16 doanh nghiệp đăng ký 43 đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) với tổng giá trị đăng ký phát hành 17,9 nghìn tỷ đồng; giá trị phát hành thành công đạt 10,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 59,1% tổng giá trị đăng ký phát hành, tăng 1,1 nghìn tỷ đồng (11,6%) so giá trị phát hành trong tháng 10.