#OCOP

Điện Biên và Quảng Ninh hợp tác tiêu thụ sản phẩm OCOP
18:59 09/07/2020

Ngày 9-7, tại tỉnh Điện Biên, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Điện Biên và Ban xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác kết nối, tiêu thụ sản phẩm OCOP của hai tỉnh: Điện Biên và Quảng Ninh.