#Ngày hội nhãn Sông Mã

Sơn La chủ động thúc đẩy tiêu thụ nhãn
12:52 06/07/2020

Từ đầu năm đến nay, mặc dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tỉnh Sơn La đã tổ chức tốt việc tiêu thụ, xuất khẩu xoài. Hiện nay, bắt đầu vào vụ thu hoạch nhãn, dự kiến rất sôi động, với nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối tiêu thụ, xuất khẩu nhãn.