#Mặt trận Tổ quốc

Sức mạnh đại đoàn kết dân tộc là động lực và nguồn lực to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
19:03 11/11/2020

Ngày 11-11, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc - Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2020)”.