#Kho bạc Nhà nước

TPCP thu hút 8.295 tỷ đồng
14:39 14/10/2020

Ngày 14-10, Sở GDCK Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 10.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm.

Lãi suất tăng, TPCP hút 6.320 tỷ đồng
11:54 27/08/2020

Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 26-8, đã huy động được tổng cộng 6.320 tỷ đồng, lãi suất tăng tại kỳ hạn 10 năm và 15 năm.

Hướng tới hiện thực hóa mô hình kho bạc số
18:26 21/08/2020

Ngày 21-8, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức trực tuyến Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V. Tham dự Hội nghị là các điển hình tiên tiến trong toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước từ trung ương tới địa phương.

Huy động được 116 tỷ đồng TPCP
19:11 29/07/2020

Ngày 29-7, HNX tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 9.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 20 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 116 tỷ đồng, lãi suất giảm nhẹ tại kỳ hạn 5 năm.