#Kho bạc Nhà nước

Lãi suất tiếp tục giảm, vẫn có hơn 12 nghìn tỷ đồng “đổ” vào TPCP
17:24 23/12/2020

Ngày 23-12, HNX tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 9.000 tỷ đồng trong phiên thầu chính tại các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm. Kết quả phiên thầu chính đã huy động được 8.613, 5 tỷ đồng với lãi suất giảm tại tất cả các kỳ hạn.

Lãi suất giảm, nhà đầu tư vẫn mua hết 8.000 tỷ đồng TPCP gọi thầu
17:06 16/12/2020

Ngày 16-12, Sở GDCK Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động thành công 8.000 tỷ đồng với lãi suất giảm tại tất cả các kỳ hạn.

Huy động 4.870 tỷ đồng TPCP
15:25 28/10/2020

Ngày 28-10, HNX tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 7, 15, 20 và 30 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 4.870 tỷ đồng, lãi suất giảm tại kỳ hạn 7 năm, tăng tại kỳ hạn 15 năm, giữ nguyên tại kỳ hạn 20 và 30 năm.

TPCP thu hút 8.295 tỷ đồng
14:39 14/10/2020

Ngày 14-10, Sở GDCK Hà Nội tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 10.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10, 15, 20 và 30 năm.

Lãi suất tăng, TPCP hút 6.320 tỷ đồng
11:54 27/08/2020

Sở GDCK Hà Nội cho biết, phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành ngày 26-8, đã huy động được tổng cộng 6.320 tỷ đồng, lãi suất tăng tại kỳ hạn 10 năm và 15 năm.

Hướng tới hiện thực hóa mô hình kho bạc số
18:26 21/08/2020

Ngày 21-8, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức trực tuyến Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V. Tham dự Hội nghị là các điển hình tiên tiến trong toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước từ trung ương tới địa phương.

Huy động được 116 tỷ đồng TPCP
19:11 29/07/2020

Ngày 29-7, HNX tổ chức phiên đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 9.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5, 10, 15 và 20 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 116 tỷ đồng, lãi suất giảm nhẹ tại kỳ hạn 5 năm.

Lãi suất giảm, TPCP vẫn hấp dẫn 7.500 tỷ đồng
16:42 09/12/2020

Ngày 9-12, HNX tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 7.500 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10, 15 và 30 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động thành công 7.500 tỷ đồng với lãi suất giảm tại tất cả các kỳ hạn.