#Hỗ trợ covid-19

Ủng hộ tỉnh Quảng Ninh 300 triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19
16:17 10/02/2021

Ngày 10-2 (29 Tết), MobiFone Quảng Ninh đã trao tặng tỉnh Quảng Ninh 300 triệu đồng ủng hộ quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Được biết từ ngày 27-1 đến nay, đã có hàng chục tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh ủng hộ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền hơn 25 tỷ đồng.