#Hội thảo khoa học

Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”
14:48 26/09/2020

Ngày 26-9, tại TP Vinh, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư, Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học “Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai với cách mạng Việt Nam và quê hương Nghệ An”, nhân dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30-9-1910 - 30-9-2020).

Sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn của Tuyên ngôn Độc lập
11:10 01/09/2020

Ngày 1-9, tại Hà Nội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật phối hợp Viện Hồ Chí Minh và Các lãnh tụ của Đảng (thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học "75 năm bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa”, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công. Tham dự Hội thảo có đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu chính trị uy tín.