#Hội nghị Cấp cao Thành phố Thông minh 2020

Phát triển đô thị thông minh là chuyển đổi số cho đô thị
13:03 24/11/2020

Tại Hội nghị Cấp cao Thành phố Thông minh 2020, Thứ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh, phát triển đô thị thông minh chính là thực hiện chuyển đổi số cho một đô thị với ba nội dung chính bao gồm chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.