#Hội đồng thẩm định sgk

Lấy ý kiến về quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa mới
19:40 21/12/2020

Các mức chi cho công tác thẩm định sách giáo khoa, trong đó có các khoản chi cho thành viên hội đồng thẩm định, công đọc thẩm định tài liệu… sẽ được quy định cụ thể trong Thông tư hướng dẫn đang được Bộ Tài chính đưa ra lấy ý kiến đóng góp.

Thêm các kênh lấy ý kiến góp ý cho sách giáo khoa lớp 2, lớp 6
14:42 30/10/2020

Đối với sách giáo khoa (SGK) lớp 2 và lớp 6 đang trong quá trình thẩm định để chuẩn bị đưa vào sử dụng trong năm học 2021-2022, Bộ GD-ĐT cho biết lần này, sẽ tăng cường khâu thẩm định trong Hội đồng, tăng cường mức độ tương tác với các nhóm tác giả, đồng thời mở thêm các kênh lấy ý kiến góp ý rộng rãi hơn.