#Hội Quân dân y Việt Nam

Thành lập Hội Quân dân y Việt Nam
19:26 11/07/2020

Ngày 11-7 tại Hà Nội đã diễn ra đại hội đại biểu Hội Quân dân y Việt Nam lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020- 2025. Hội Quân dân y Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 351/QĐ-BNV ngày 25-5-2020 của Bộ Nội vụ.