#Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Xô viết Nghệ - Tĩnh, sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử
17:22 06/09/2020

Ngày 6-9, tại thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia, với chủ đề “Xô viết Nghệ - Tĩnh, sức mạnh quần chúng làm nên lịch sử (12-9-1930 – 12-9-2020).