#HoSE

Giải pháp giảm tải cho hệ thống giao dịch của Sở GDCK TP Hồ Chí Minh
12:02 09/04/2021

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có công văn gửi Sở GDCK TP Hồ Chí Minh (HoSE) về giải pháp giảm tải cho hệ thống giao dịch của HoSE. Theo đó, HoSE vẫn tiếp nhận và xử lý hồ sơ đối với doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký niêm yết cổ phiếu mới hoặc chuyển niêm yết từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) sang HoSE, song các giao dịch sẽ tạm thời diễn ra tại HNX.

Doanh nghiệp tự quyết việc tạm chuyển sàn giao dịch
14:08 03/03/2021

Doanh nghiệp có nguyện vọng chuyển giao dịch cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) sang Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) phải có văn bản yêu cầu, kèm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc của Hội đồng quản trị cho HNX và HoSE.

Ưu tiên khắc phục tình trạng nghẽn lệnh
17:18 02/03/2021

Ưu tiên hàng đầu trước mắt của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh là giảm thiểu tình trạng nghẽn lệnh hiện nay thông qua nhiều giải pháp, đồng thời đẩy mạnh triển khai hệ thống công nghệ thông tin mới để đưa vào vận hành đúng hạn, đáp ứng nhu cầu của thị trường.