#Hải Dương gỡ bỏ phong tỏa

Hải Dương gỡ bỏ phong tỏa TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng
16:11 02/03/2021

Ngày 2-3, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 679/QĐ-UBND kết thúc 15 ngày thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 đối với toàn tỉnh Hải Dương; gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với TP Chí Linh và huyện Cẩm Giàng.