#Hà Nội mở rộng

Hà Nội mở rộng diện tích trồng rau an toàn
17:52 03/12/2020

Đến nay, thành phố Hà Nội đã xây dựng được nhiều vùng sản xuất rau an toàn (RAT) cung cấp cho người tiêu dùng Thủ đô, đồng thời tạo hướng phát triển mới, nâng cao thu nhập cho nông dân.