#Giải pháp bảo đảm an toàn

Giải pháp bảo đảm an toàn thông tin trong triển khai dịch vụ đô thị thông minh ở Vĩnh Long
17:27 19/11/2020

Chiều 19-11, tại hội trường UBND tỉnh Vĩnh Long, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội thảo “Giải pháp bảo đảm an toàn thông tin trong triển khai dịch vụ đô thị thông minh” với sự tham gia khoảng 150 thành viên Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin (CNTT) các cơ quan, đơn vị; các doanh nghiệp, trường học trên địa bàn tỉnh.