#EVN Tích cực ứng dụng CMCN4.0 vào sản xuất

EVN Tích cực ứng dụng CMCN4.0 vào sản xuất, kinh doanh, vận hành
14:15 28/09/2020

Chính phủ đang đặt mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số và nền kinh tế số, chia sẻ và kết nối thông tin giữa các cấp. Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là một thành phần kinh tế trọng điểm, cũng không nằm ngoài lộ trình này.