#Dự án tuyến bộ cao tốc bắc - nam

Quản chặt nguồn vật liệu thi công đoạn cao tốc bắc - nam qua Ninh Thuận
07:48 09/04/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đề nghị Bộ Giao thông vận tải giao Ban Quản lý dự án 85 chủ trì, phối hợp cùng đại diện liên danh nhà đầu tư, nhà thầu thi công, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công thương và đại diện 11 chủ mỏ làm việc, rà soát nhu cầu, khả năng cung ứng, tính toán khối lượng kỹ lưỡng, tránh tình trạng đầu cơ nâng giá, mua bán trái phép.