#Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Anh

Thực hiện tốt hơn nữa chính sách chăm lo người có công với cách mạng
14:24 11/08/2020

Ngày 11-8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 47, tiến hành thảo luận cho ý kiến về dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).