#Đổi mới phương thức hoạt động

Đổi mới phương thức hoạt động, sâu sát từ cơ sở
16:05 16/01/2021

Với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, năm 2020, hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả. Trong đó, nhiều điểm mới trong hoạt động giám sát, khảo sát chuyên đề và thảo luận tại các kỳ họp được các đại biểu phát huy, trở thành kinh nghiệm hay cho HĐND các địa phương học tập.