#Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Bế mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng
13:19 01/02/2021

Sáng 1-2, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên bế mạc sau hơn bảy ngày làm việc. Đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, nhiệm vụ đề ra, kết thúc sớm hơn gần hai ngày so với kế hoạch.

Tâm huyết của đại biểu nữ dân tộc thiểu số tại Đại hội XIII
17:30 30/01/2021

Trong số 1.587 đại biểu tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII, đại biểu nữ chiếm tỷ lệ 13,99%, đại biểu là người dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ 11,03%. Bên lề Đại hội, các phóng viên Nhân Dân điện tử đã gặp gỡ ba đại biểu phụ nữ là người dân tộc thiểu số với nhiều tâm huyết mang tới Đại hội lần này.

Phát triển nông nghiệp: Thu hút “đại bàng” nhưng đừng quên “chim sẻ”
13:57 29/01/2021

Ngày 29-1, trao đổi với báo chí bên lề Đại hội Đảng lần thứ XIII, đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho rằng, cần có chiến lược tạo hệ sinh thái khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, đây cũng là một điều kiện để kéo các “đại bàng” vào đầu tư.

Đổi mới sáng tạo là đường hướng, hồn cốt của giáo dục
12:25 29/01/2021

Chiều 28-1, trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Đại hội Đảng lần thứ XIII, đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cho rằng, đổi mới sáng tạo là đường hướng, hồn cốt của giáo dục và là thời cơ cho giáo dục đại học Việt Nam.

Khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước cường thịnh trong thanh niên
16:47 28/01/2021

Ngày 28-1, bên lề Đại hội Đảng lần thứ XIII, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đã trả lời phỏng vấn Nhân Dân điện tử về những điều tâm đắc với văn kiện trình Đại hội và những giải pháp khơi dậy khát vọng, ý chí xây dựng đất nước cường thịnh trong thanh niên.

Vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam đang từng bước được nâng cao
18:25 27/01/2021

Chiều 27-1, trả lời báo chí bên lề Đại hội Đảng lần thứ XIII, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư cho biết, Đại hội lần này đã nhận được 350 thư điện chúc mừng của các chính đảng, nguyên thủ, tổ chức quốc tế - con số kỷ lục trong các lần đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xây dựng nền kinh tế số, xã hội số là quyết sách đúng đắn
14:28 27/01/2021

Ngày 27-1, bên lề Đại hội Đảng lần thứ XIII, đồng chí Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã trả lời phỏng vấn Nhân Dân điện tử về những điều tâm đắc với Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII.