#Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp

Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ 11
12:59 18/10/2020

Ngày 18-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc với chủ đề “Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của nhân dân; xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh”.