#Cục Việc làm

Thu thập dữ liệu và dự báo cung - cầu lao động: Cần nhiều hệ thống đa tầng
07:59 14/12/2020

Để nâng cao năng lực dự báo cung - cầu lao động, cần hình thành nhiều hệ thống đa tầng để thu thập dữ liệu, đáp ứng nhu cầu dự báo cho các cấp khác nhau. Cũng nên hướng tới xã hội hóa thu thập, xử lý dữ liệu, hình thành nên những doanh nghiệp chuyên nghiệp, không chỉ dựa vào các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan nghiên cứu hay trường đại học.

Hướng tới xây dựng thị trường lao động hiện đại
20:52 13/12/2020

Dự thảo Đề án “Hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030” hướng tới mục tiêu xây dựng thị trường lao động đầy đủ, hiện đại, vận hành theo đúng cơ chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng bộ, liên thông đa tầng, đa ngành, đa vùng và hội nhập quốc tế. 

“Điểm tựa” an sinh cho người lao động
03:37 30/11/2020

Trong những năm qua, hàng triệu người lao động mất việc đã được Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp hỗ trợ một phần thu nhập giúp ổn định cuộc sống, cũng như được giới thiệu, đào tạo nghề để sớm quay lại thị trường lao động. Đặc biệt, năm 2020, trong bối cảnh thị trường lao động có nhiều biến động do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh, bảo hiểm (BH) thất nghiệp đã thật sự phát huy vai trò và hiệu quả.

Nhiều chương trình, đề án hỗ trợ tạo việc làm
13:32 17/11/2020

Năm năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua của ngành lao động, thương binh và xã hội, nhiều chương trình, đề án đã được xây dựng, ban hành nhằm đẩy mạnh hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động.