#Công ty TNHH Canon Việt Nam

“Chen chân” vào chuỗi cung ứng toàn cầu
07:25 30/07/2020

Trở thành một mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu là điều các doanh nghiệp Việt mong muốn nhằm nâng cao doanh thu cũng như giá trị thương hiệu. Tuy nhiên, việc này không dễ.