#CW

Đa dạng hóa sản phẩm, phát triển thị trường
15:18 17/07/2020

Trong hai mươi năm vận hành thị trường, phát triển sản phẩm mới luôn là định hướng dài hạn của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) nhằm tạo dựng một thị trường chứng khoán đa dạng về sản phẩm, tiệm cận với xu thế phát triển chung của các thị trường chứng khoán quốc tế.

Sẽ có nhiều cải thiện cho CW
17:43 07/03/2020

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Trần Văn Dũng khẳng định sẽ đơn giản hóa thủ tục phát hành, đa dạng hóa sản phẩm CW.