#CNTraveler

Việt Nam nằm trong nhiều danh sách gợi ý du lịch của CNTraveler
09:30 24/09/2020

Việc kiểm soát tốt đại dịch Covid-19 của Việt Nam là yếu tố gây ấn tượng đối với chuyên trang du lịch uy tín của Mỹ: Condé Nast Traveler (CNTraveler) khi mới đây, trong các ấn bản tại Mỹ và Anh, tạp chí này liên tiếp đưa Việt Nam vào danh sách bình chọn những điểm đến mới sau đại dịch Covid-19 và năm 2021.