#CESA

Thái Lan thông qua gói kích cầu trị giá 1,6 tỷ USD
18:22 17/09/2020

Trung tâm Xử lý tình hình kinh tế Thái Lan (CESA) vừa thông qua gói kích cầu trị giá 51 tỷ Baht (khoảng 1,6 tỷ USD) với thời hạn ba tháng nhằm thúc đẩy tiêu dùng nội địa và hỗ trợ nền kinh tế vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.