#Bộ luật Lao động 2019

Việt Nam sẽ sớm gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập cao khi thực hiện Bộ luật Lao động mới
16:00 30/12/2020

“Bộ luật Lao động mới có nhiều cải tiến có thể mang lại lợi ích cho cả người lao động và người sử dụng lao động, nhưng những nội dung cải tiến sẽ chỉ đi vào thực tiễn cuộc sống khi mọi người đều hiểu được mình có những quyền mới nào và chủ động sử dụng những quyền đó”, đây là những nhận định của TS Chang-Hee Lee, Giám đốc Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Việt Nam khi Bộ luật Lao động sửa đổi chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2021.

Sớm ban hành danh mục các ngành, nghề phải sử dụng lao động qua đào tạo
05:11 26/10/2020

Việc ban hành quy định danh mục ngành, nghề phải sử dụng lao động qua đào tạo nhằm tạo hành lang pháp lý rõ ràng với doanh nghiệp; giúp lao động bớt thiệt thòi do được trả lương và nhiều chế độ khác không thỏa đáng vì thiếu văn bằng, chứng chỉ chuyên môn. Các danh mục ngành, nghề sử dụng lao động qua đào tạo dự kiến được thực hiện theo lộ trình: từ  1-1-2022, 1-1-2023 và 1-1-2024.

Hướng dẫn liên quan đến tuổi nghỉ hưu từ ngày 1-1-2021
10:00 30/09/2020

Với trường hợp có thời điểm nghỉ hưu sau ngày 1-1-2021, nếu cơ quan, đơn vị quản lý công chức, viên chức đã ra thông báo nghỉ hưu thì không phải ra thông báo lại. Thời điểm ra quyết định nghỉ hưu tính theo tuổi nghỉ hưu theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019.