#Bộ VHTTDL

Đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch
09:39 18/09/2020

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ngày 16-9 có văn bản số 3406/BVHTTDL-TCDL trình Thủ tướng Chính phủ đề xuất các giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp du lịch trước bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19.