#Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Cảnh báo về chương trình lao động thời vụ Hàn Quốc
14:33 12/08/2020

Liên quan đến chương trình phái cử lao động thời vụ dành cho người nước ngoài do Hàn Quốc triển khai, để tránh những thiệt hại có thể phát sinh, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam thông tin cụ thể về chương trình này.