#Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hoãn các hoạt động tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19
22:51 29/04/2021

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị hoãn tổ chức các hoạt động tập trung đông người để phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, cần tăng cường thực hiện nghiêm quy định phòng, chống đại dịch đối với trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng, các cơ sở trợ giúp xã hội, cai nghiện ma túy, chỉnh hình và phục hồi chức năng, giáo dục nghề nghiệp...

Do Covid-19, mức thưởng Tết Nguyên đán năm 2021 giảm
19:05 02/02/2021

Trong gần 62,7 nghìn doanh nghiệp báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, khoảng 55,6% có kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán năm 2021, với mức thưởng bình quân 6,36 triệu đồng/người, bằng 95% so với thưởng dịp Tết Nguyên đán 2020.