#Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình
09:17 22/10/2020

Sáng 22-10, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025, thông báo kết quả bầu cử Ban Thường vụ (BTV), các chức danh: Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra (UBKT), Chủ nhiệm UBKT khóa 22, nhiệm kỳ 2020-2025 của tỉnh.