#Biên niên sử truyền hình

Điều chỉnh lịch phát sóng phim “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình"
10:44 22/07/2020

Thực hiện nội dung tuyên truyền kỷ niệm các ngày Lễ của Đảng, Nhà nước và một số Bộ, ban, ngành trên VTV1, để bảo đảm tiến độ phát sóng phù hợp, Ban Chỉ đạo Dự án phim tài liệu “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình” điều chỉnh lịch phát sóng các tập phim như sau: