#Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin là ưu tiên hàng đầu trong chuyển đổi số ngân hàng
14:02 21/01/2021

Tại Việt Nam, 94% ngân hàng bước đầu triển khai hoặc đang nghiên cứu, xây dựng chiến lược chuyển đổi số. Tội phạm công nghệ cũng là mối nguy lớn, buộc các ngân hàng phải xây dựng hệ thống bảo mật, bảo đảm hoạt động liên tục, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.